Albert-Victor Raymond

Savaşçı

1941-1945

Savaş yılları

1943'te, Alman işgal güçleri, Albert-Victor Raymond'u Alman ordusu için savaş gereçleri üretmeye zorladı. Bunun üzerine bir "yavaşlık yarışı" başladı ve Özgürlük gününe kadar tek bir parça bile üretilmedi!

1950

Fransa ve Almanya:
iki farklı pazar

700 kişi çalıştıran Grenoble fabrikasının başlıca pazarları tekstil ve deri endüstrileriydi. Almanya'daki şirket ise hemen yeniden toparlanan otomotiv pazarı için çalışmaya başladı. Lörrach fabrikasında 130 kişi çalışıyordu. 

1955

Plastik enjeksiyonun başlangıcı

A.Raymond şirketleri, Avrupa'da enjeksiyon kalıplama makinesini kullanmaya başlayan ilk şirketler arasında yer aldı. Bu strateji şirketlerin kendilerini çok erken bir aşamada enjekte edilmiş plastik bağlantıların üretiminde lider olarak konumlandırmalarını mümkün kıldı.

1959

Alain Raymond'un şirkete katılımı

26 yaşında babası Albert-Victor Raymond'un yanında çalışmaya başladı.

1960

Modern çalışma yöntemlerine geçiş

Alain Raymond'un girişimleriyle analitik muhasebe, veri işleme, üretim yönetimi gibi önemli reformlar gerçekleştirildi ve yeni teknolojiler (sertleştirme teknikleri, yüzey işlemi, su arındırma) devreye sokuldu. Fransa ve Almanya Araştırma Birimleri oluşturuldu.

1965

Alain Raymond

Reformcu
Alain Raymond'un başa geçmesiyle değişim rüzgârları esmeye başladı. Modernizasyon ve küresel başarı aile şirketini uluslararası bir gruba dönüştürdü ve klips alanında Avrupa'da lider ve dünyada üçüncü şirket haline getirdi.